Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 2 - TS. Vũ Quốc Hoàng

Bài giảng Vật liệu xây dựng: Chương 2 Vật liệu đá thiên nhiên, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về đá thiên nhiên và vật liệu đá thiên nhiên; các nhóm khoáng vật tạo đá; một số tính chất và phân loại đá thiên nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!