Bài tập Thủy lực và máy thủy lực: Phần 10

Bài tập Thủy lực và máy thủy lực: Phần 10 tập hợp bài tập về các nội dung: bơm hai bánh răng, bơm hai trục vít, truyền động thủy lực thể tích, công suất bơm bánh răng. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Cơ khí - chế tạo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)