Báo cáo tổng kết đề tài khoa học kỹ thuật đề tài: Nghiên cứu phối hợp công nghệ hàn và gia công áp lực để tạo phôi chi tiết lớn

Đề tài giới thiệu một số công nghệ gia công áp lực trong việc tạo phôi vành răng lớn với chất lượng cao; trình bày kết quả tính toán hộp giảm tốc ba cấp GT3B-2080, trong đó tính toán các thông số hình học các bộ truyền bánh răng khi cho trước công suất n số vòng quay ban đầu, khoảng cách các trục của các bộ truyền; giới thiệu các bước công nghệ để chế tạo các họp giảm tốc GT3B - 2080 trong đó có giới thiệu tỉ mỉ sự phối hợp công ngệ hàn và gia công áp lực để chế tạo 6 vòng bánh răng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.