Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần II: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học): Phần 1

Phần 1 của tài liệu Cơ sở lý thuyết hóa học - Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và hóa học, áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động học vào hóa học - Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.