Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần II: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Cơ sở lý thuyết hóa học - Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dung dịch điện ly, hiện tượng bề mặt - Hệ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.