Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu ứng xử lý của sĩ quan hàng hải Việt Nam trong tình huống cắt hướng có nguy cơ đâm va trong điều kiện nhìn thấy nhau bằng mắt thường tại phòng mô phòng hàng hải thuộc trường đại học Hàng Hải Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tích lũy được kiến thức, kỹ năng tiếp cận tài liệu, nắm vững được phương pháp nghiên cứu khoa học như nghiên cứu lý thuyết về năng lực của sĩ quan hàng hải Việt Nam và một số nước có ngành hàng hải phát triển, nghiên cứu thực nghiệm trên phòng mô phỏng buồng lái tại Trường Đại học hàng hải Việt Nam và các sỹ quan làm việc trên các tàu.