Đồ án tốt nghiệp: Công trình Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Bắc Giang

Đồ án tốt nghiệp tập trung xem xét công trình Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng Bắc Giang dưới quan điểm của một kỹ sư xây dựng, phối hợp với các bản vẽ kiến trúc có sẵn, bổ sung và chỉnh sữa để đưa ra giải pháp kết cấu, cũng như các biện pháp thi công khả thi cho công trình.