Đồ án tốt nghiệp: Công trình Nhà ăn Sở Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng

Nội dung của đồ án gồm 4 phần: Phần 1 - Kiến trúc công trình, phần 2 - Kết cấu công trình, phần 3 - Công nghệ và tổ chức xây dựng, phần 4 - Dự toán phần ngầm của công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.