Đồ án tốt nghiệp: Điều khiển các thiết bị điện trong nhà từ xa qua Bluetooth trên thiết bị Android

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu họ vi điều khiển họ 8 bít AVR cụ thể là Atmega328, phương pháp lập trình cho AVR bằng ngôn ngữ C trên trình biên dịch Codevison AVR, lập trình ứng dụng android dùng SDK, giao tiếp không dây Bluetooth…