Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống tưới cây tự động

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu về các phương pháp tưới cây nhằm thiết kế ra mô hình hệ thống tưới cây tự động, từ đó ứng dụng vào thực tiễn giúp cho việc tưới cây đạt hiệu quả cao và giúp cho việc trồng trọt ở nước ta có những phương án mới.