Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống VTS

VTS - Vessel Traffic Service là một hệ thống hiện đại được ứng dụng nhiều công nghệ cao, công nghệ số giúp gia tăng độ tin cậy và khả năng điều khiển giao thông tàu thuyền trên biển. Luận văn sau đây trình bày về hệ thống này qua 3 chương: Chương 1 Tổng quan về hệ thống VTS – vessel traffic service, chương 2 Radar trong hệ thống VTS, chương 3 Hệ thống anten trong radar.