Đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lắp đặt và điều chỉnh Anten

Nội dung của đồ án tốt nghiệp: Kỹ thuật lắp đặt và điều chỉnh Anten trình bày về lý thuyết Anten chấn tử đối xứng; kỹ thuật Anten chấn tử; đo lường và hiệu chỉnh An ten. Đồ án giúp các bạn chuyên ngành Điện tử viễn thông có thêm tư liệu trong việc thực hiện một bài đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh.