Đồ án tốt nghiệp: Lập QTCN cho tàu chở gỗ dăm 2000DWT tại công ty CNTTT Phà Rừng

Đồ án tốt nghiệp: Lập QTCN cho tàu chở gỗ dăm 2000DWT tại công ty CNTTT Phà Rừng được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu về điều kiện thi công tại công ty CNTTT Phà Rừng; tàu chở gỗ dăm 2000DWT; quy trình chuẩn bị và thực hiện các bước đóng tàu. Mời các bạn tham khảo đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết.