Đồ án tốt nghiệp: Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng 22.500T tại công ty CNTT Bạch Đằng

Mời các bạn tham khảo đồ án tốt nghiệp: Lập quy trình công nghệ cho tàu hàng 22.500T tại công ty CNTT Bạch Đằng sau đây để biết được nội dung chính cũng như cách trình bày của một đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Đóng tàu. Với các bạn chuyên ngành Đóng tàu thì đây là tài liệu hữu ích.