Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hệ thống điều khiển nhiều chiều

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu hệ thống điều khiển nhiều chiều bao gồm những nội dung về thông tin chung của hệ thống điều khiển nhiều chiều; xây dựng mô hình toán học cho đối tượng; mô phỏng mô hình hệ thống. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết cách làm một đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện – Điện tử.