Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo khoảng cách bằng sóng siêu âm

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo khoảng cách bằng sóng siêu âm có kết cấu gồm ba chương trình bày về một số phương pháp đo khoảng cách; cơ sở lý thuyết; thiết kế thiết bị đo khoảng cách bằng sóng điện âm. Mời các bạn tham khảo.