Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan về trạm phát điện – Đi sâu đo lường và bảo vệ

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan về trạm phát điện – Đi sâu đo lường và bảo vệ có kết cấu gồm 3 chương trình bày về tổng quan trạm phát điện; biến đổi tín hiệu và các khí cụ điện của trạm phát điện; tự động hóa đo lường và bảo vệ trạm phát điện. Mời các bạn tham khảo đồ án để biết cách trình bày và những nội dung chính cần có trong một đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện – Điện tử.