Đồ án tốt nghiệp: Nhà chung cư Đống Đa - Hải Châu - Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp gồm 3 phần: Phần 1 Kiến trúc công trình, Phần 2 Kết cấu công trình, Phần 3 Công nghệ và tổ chức xây dựng.