Đồ án tốt nghiệp: Nhà làm việc Trường Đại học Công đoàn Hà Nội

Kết cấu của luận văn: Chương 1 Thiết kế kiến trúc, Chương 2 Lựa chọn giải pháp kết cấu, tính toán nội lực, Chương 3 Tính toán dầm, Chương 4 Tính toán cột, Chương 5 Tính toán nền móng, Chương 6 Tính toán cầu thang, Chương 7 Tính toán sàn, Chương 8 Thi công phần ngầm, Chương 9 Thi công phần thân, Chương 10 Tổ chức thi công công trình.