Đồ án tốt nghiệp: Thiết bị Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng

Đồ án tốt nghiệp: Thiết bị Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng có cấu tạo gồm ba chương với những nội dung về lý thuyết Anten chân từ; lý thuyết Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng; kỹ thuật Anten sóng ngắn phân cực thẳng đứng. Mời các bạn tham khảo để biết cách trình bày một đồ án tốt nghiệp cũng như bổ sung thêm hiểu biết về Anten.