Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống quản lý bãi giữ xe ô tô thông minh – Đi sâu thiết kế phần mềm hệ thống

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống quản lý bãi giữ xe ô tô thông minh – Đi sâu thiết kế phần mềm hệ thống có cấu trúc gồm có 3 chương. Trong đó, nội dung chương 1 là giới thiệu tổng quan hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh; chương 2 – phân tích và thiết kế mạch điều khiển hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh; chương 3 trình bày về thiết kế ghép nối máy tính và giao diện giám sát hệ thống.