Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tàu chở dầu thô, trọng tải 62.655 tấn, vận tốc khai thác 16 hải lý/giờ hoạt động vùng biển không hạn chế

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tàu chở dầu thô, trọng tải 62.655 tấn, vận tốc khai thác 16 hải lý/giờ hoạt động vùng biển không hạn chế giới thiệu tới các bạn về tuyến đường tàu mẫu; xác định kích thước; xây dựng tuyến hình; bố trí chung; tính toán yếu tố tính nổi; tính toán kết cấu thân tàu; tính toán sức cản và thiết kế thiết bị đẩy; tính cân bằng và ổn định của tàu.