Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tàu chở hàng rời, trọng tải 19.240 tấn, vận tốc khai thác 15 hải lý/giờ hoạt động vùng biển không hạn chế

Mời các bạn tham khảo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế tàu chở hàng rời, trọng tải 19.240 tấn, vận tốc khai thác 15 hải lý/giờ hoạt động vùng biển không hạn chế sau đây để có thêm tư liệu trong việc trình bày một bài đồ án cho ngành Đóng tàu và cách tính toán những thông số trong đóng tàu như tuyến đường tàu mẫu; xác định kích thước; xây dựng tuyến hình; bố trí chung; tính toán yếu tố thủy tĩnh; tính toán cân bằng; tính toán sức cản và thiết kế thiết bị đẩy.