Đối xứng phân tử và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hóa học: Phần 1

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu của tài liệu Ứng dụng lý thuyết nhóm và đối xứng phân tử trong hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết nhóm và thuyết trường phối tử về phức chất, lý thuyết nhóm và orbital,... Mời các bạn cùng tham khảo.