Ebook 100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển: Phần 2

Tiếp phần 1, Cuốn sách "100 câu hỏi về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển" phần 2 gồm có những câu hỏi liên quan đến vận đơn; những câu hỏi liên quan tới việc khiếu nại và khiếu kiện người vận chuyển, đại lý, môi giới; những câu hỏi liên quan tới việc giải quyết tổn thất chung. Mời các bạn cùng tham khảo!