Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 2): Phần 1

Bạn học chuyên ngành công nghệ thông tin khi thiết kế một bản vẽ kỹ thuật dù phức tạp hay đơn giản, cũng cần tính chính xác, thẩm mỹ và kỹ thuật là điều cần thiết, quyển AutoCAD 2005 và AutoCAD LT này sẽ giúp bạn thực hiện kỹ năng thực hành trong công việc một cách dễ dàng hơn với những nội dung chính, phần 1 sách với nội dung chính như: Các định các tọa độ 3D, xem các bản vẽ 3D, tạo các mặt 3D... Mời các bạn cùng tham khảo ebook.