Ebook Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình" nhằm hệ thống kiến thức lý thuyết, đưa ra các ví dụ minh họa, các bài tập thực hành, tính toán về các chủ đề như: địa chất công trình, hiện tượng địa chất động lực công trình, nước dưới đất,... Mời các bạn cùng tham khảo!