Ebook Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Bài tập địa chất, cơ học đất và nền móng công trình" nhằm hệ thống kiến thức lý thuyết, đưa ra các ví dụ minh họa, các bài tập thực hành, tính toán về các chủ đề như: cơ học đất, lún của nền đất, áp lực đất lên tường chắn, ổn định của mái dốc, nền móng công trình, công tác hố móng, công trình đất có cốt,... Mời các bạn cùng tham khảo!