Ebook Các bài luận Tiếng Anh thông dụng: Phần 2

Ebook Các bài luận Tiếng Anh thông dụng: Phần 2 gồm có 62 bài luận với nhiều chủ đề gần gũi nhất với mọi tầng lớp trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, ở mỗi chủ đề, sách lại chọn ra những vấn đề mà toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Trong mỗi bài đều có phần từ vựng và bài dịch để người học tham khảo. Mỗi người sẽ có cách diễn đạt của riêng mình, vì vậy bài dịch ở đây chỉ nên xem như là một tư liệu để đối chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.