Ebook Cần trục tháp xây dựng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Cần trục tháp xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các loại cần trục tháp và đặc tính kỹ thuật của chúng; các phương pháp vận chuyển và lắp dựng cần trục tháp, đặc điểm của các cơ cấu cần trục tháp, hệ động lực và hệ truyền động cho các cơ cấu công tác của cần trục tháp, kết cấu chịu lực của cần trục tháp, các thông số kinh tế - kỹ thuật của cần trục tháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.