Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2): Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 8 - Cầu khung; Chương 9 - Cầu bê tông dự ứng lực thi công hẫng; Chương 10 - Cầu dầm dự ứng lực thi công theo công nghệ đúc đẩy; Chương 11 - Cầu vòm;... Mời các bạn cùng tham khảo!