Ebook Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2): Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 12 - Cầu dây văng, thiết kế dây văng theo LRFD, xác định nội lực trong cầu dây văng; Chương 13 - Cầu dầm tăng cường bằng các dây văng, vấn đề thiết kế cầu dầm tăng cường;... Mời các bạn cùng tham khảo!