Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô: Phần 1

Cuốn "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vi mô" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên muốn kiểm tra lại kiến thức về kinh tế vĩ mô căn bản và hỗ trợ tích cực cho việc học tập của các bạn học sinh, sinh viên. Nội dung sách gồm có 8 chương, mỗi chương sẽ có các phần câu hỏi kiểm tra lý thuyết, phần hướng dẫn trả lời và câu hỏi trắc nghiệm. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 bao gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo.