Ebook Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô: Phần 2

Phần 1 cuốn sách "Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm kinh tế vi mô" cung cấp cho người đọc các câu hỏi, bài tập và phần trắc nghiệm về những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá trị trường; lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết về sản xuất và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.