Ebook Cầu tháp: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cầu tháp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo cầu giàn thép, thiết kế của giàn thép theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05, bản mặt cầu trực hướng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.