Ebook Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc điểm thiết kế nền nhà và công trình xây trên đất lún ướt, đặc điểm thiết kế nền nhà và công trình xây trên đất trương nở, đặc điểm thiết kế nền nhà và công trình xây trên đất than bùn no nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.