Ebook Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bối cảnh thế giới và khu vực biển đông; tiềm năng, lợi thế của biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!