Ebook Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên biển đông; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!