Ebook Chuyện kể về Bác Hồ (Tập 3): Phần 1 - Thái Kim Đỉnh

Ebook Chuyện kể về Bác Hồ (Tập 3) của tác giả Thái Kim Đỉnh là những mẩu chuyện về tấm lòng của Bác Hồ đối với đồng bào, chiến sĩ, đồng chí, bè bạn và lòng tôn kính của nhân dân, bạn bè đối với Bác. Phần 1 cuốn sách với các chuyện kể: Một cái Tết xa quê, Mối tình đồng chí anh em, Gia đình Hoàng thân Xuphanuvông với Bác Hồ,...Có gì mà viết lắm thế. Mời bạn đọc tham khảo.