Ebook Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt: Phần 1

Cuốn sách Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt do PGS.TS. Phạm Duy Hữu biên soạn với mục đích giúp cho sinh viên, kỹ sư trẻ có tài liệu học tập, tham khảo và làm quen với các kiến thức về bê tông đặc biệt. Sách gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau Chương 1 những yêu cầu về chất lượng và công nghệ bê tông; chương 2 công thức thành phần bê tông; chương 3 bê tông tươi; chương 4 công nghệ chế tạo bê tông.