Ebook Đời sống mới: Phần 1 - Tân Sinh (Hồ Chí Minh)

Tác phẩm "Đời sống mới" là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết dưới bút danh Tân Sinh. Cuốn sách được viết dưới hình thức những câu hỏi và trả lời, phác hoạ những nét cơ bản của xã hội mới do nhân dân làm chủ, xây dựng đời sống mới trong các ngành, các cấp, cơ quan, trường học, nhà máy, đơn vị bộ đội... Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 sau đây.