Ebook Hàm green trong vật lý chất rắn: Phần 1

Cuốn sách "Hàm green trong vật lý chất rắn" cung cấp cho người đọc những khái niệm cá bản về hàm Green, từ các tính chất toán học đến áp dụng vào các bài toán khác nhau của lý thuyết lượng tử vật rắn, tập trung chủ yếu vào các bài toán một hạt với những mô hình kinh điển. Nội dung cuốn sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 4 chương sau: Chương 1: Bài toán một electron; Chương 2: Hàm Green của các phương trình vi phân tuyến tính; Chương 3: Các hàm Green trong vật lý chất rắn; Chương 4: Hàm Green và lý thuyết nhiễu loạn. Mời các bạn cùng tham khảo.