Ebook Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp: Phần 1

Cuốn sách "Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp" này cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản nhất của hệ điều khiển máy công cụ điều khiển số và các thiết bị dùng hệ điều khiển này. Nội dung chính của cuốn sách gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung: Lịch sử phát triển, hiệu quả kinh tế máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp; những định nghĩa cơ bản và phân loại hệ thống điều khiển máy công cụ NC- CNC; phần cứng và phần mềm điều khiển máy công cụ điều khiển số.