Ebook Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản trong cơ học thủy khí" trình bày các nội dung gồm: Chương 4 - Phương trình năng lượng và bài toán đường ống; Chương 5 - Phương trình động lượng; Chương 6 - Dòng đều trong kênh hở; Chương 7 - Lực nâng - lực cản;... Mời các bạn cùng tham khảo!