Ebook Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn tính toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán cấu kiện chịu nén; Tính toán cấu kiện chịu nén và chịu xoắn; Tính toán nứt và võng của cấu kiện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.