Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 1 - NXB Hồng Đức

C++ là một ngôn ngữ lập trình mạnh và linh hoạt với hàng trăm ngàn ứng dụng. Tuy nhiên, để biết cách tận dụng tối đa thế mạnh của ngôn ngữ C++ đòi hỏi phải có sự thực hành và trải nghiệm. Cuốn sách này sẽ là cầu nối đưa người học đến với thế giới lập trình đầy bí ẩn nhưng cũng lắm thú vị này, đặc biệt là trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp visual C++ 2008. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 với 4 nội dung: Hợp lý hóa phương tiện và cơ cấu của OOP, làm việc với bộ tiền xử lý, các kiểu dữ liệu, các lớp.