Ebook Kiến trúc Trung Quốc: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Kiến trúc Trung Quốc" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: kiến trúc thôn quê; sự giao thoa Trung-Tây. Mời các bạn cùng tham khảo!