Ebook Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Biến đổi khí hậu tác động đến phát triển kinh tế biển; Phát triển hàng hải và biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển bền vững là nền tảng cho kinh tế biển Việt Nam phát triển hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.