Ebook Kinh tế học đô thị: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kinh tế học đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao thông đô thị; Đất đô thị; Nhà ở đô thị; Môi trường sinh thái đô thị; Tài chính đô thị; Quản lý đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.