Ebook Luật quốc tế về doanh nghiệp: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Luật quốc tế về doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những giao dịch thương mại quốc tế; Hợp đồng quốc tế; Tranh chấp hợp đồng quốc tế; Tín dụng thư; Vận tải và bảo hiểm; Quy định luật lệ về thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.